Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp đều có đáy là hình vuông cạnh cạnh bên hợp với đáy một góc Gọi là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp Tính thể tích của khối cầu

Cho hình chóp đều  có đáy  là hình vuông cạnh  cạnh bên hợp với đáy một góc  Gọi  là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  Tính thể tích  của khối cầu  

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là tâm của hình vuông Do là hình chóp đều nên hay là trục của đường tròn ngoại tiếp đáy. Trong mặt phẳng kẻ đường trung trực của cạnh Gọi là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp và là bán kính. Theo giả thiết, ta có: Ta có: đồng dạng cũng là bán kính mặt cầu khoại tiếp hình chóp Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp là: Phương án cần chọn là A.

Gọi  là tâm của hình vuông

Do  là hình chóp đều nên  hay  là trục của đường tròn ngoại tiếp đáy.

Trong mặt phẳng  kẻ đường trung trực  của cạnh  Gọi   là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  và  là bán kính.

Theo giả thiết, ta có:

Ta có:

 đồng dạng

 cũng là bán kính mặt cầu khoại tiếp hình chóp

Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp  là:

Phương án cần chọn là A.

1

Câu hỏi tương tự

Đổ nước vào một thùng hình trụ có bán kính đáy . Nghiêng thùng sao cho mặt nước chạm vào miệng cốc và đáy cốc như hình vẽ thì mặt nước tạo với đáy cốc một góc Hỏi thể tích của thùng là bao nhiêu ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG