Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp đều S . A BC D có A B = 2 a , S A = a 5 ​ .Góc giữa hai mặt phẳng (SAB)và(ABCD) bằng

Cho hình chóp đều  có . Góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABCD) bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Theo tính chất hình chóp đều SM ⊥ A B , MO ⊥ A B , ( S A B ) ∩ ( A BC D ) = A B .Góc giữa hai mặt phẳng ( S A B ) v a ˋ ( A BC D ) là góc giữa hai đường thẳng SM v a ˋ MO Vì ABCD là hình vuông cạnh 2a nên A C = 2 2 ​ a ⇒ A O = a 2 ​ ⇒ SO = a 3 ​ Xét tam giác vuông SMO có tan SMO = OM SO ​ = 3 ​ ⇒ SMO = 6 0 ∘

Đáp án C

Theo tính chất hình chóp đều . Góc giữa hai mặt phẳng  là góc giữa hai đường thẳng 

Vì ABCD là hình vuông cạnh 2a nên 

Xét tam giác vuông SMO có 
 

1

Câu hỏi tương tự

Quãng đường AB dài 270km. Hai oto khởi hành cùng 1 lúc từ A đến B. Oto thứ nhất chạy nhanh hơn oto thứ hai 12km/h nên đến trước oto thứ hai 45 phút. Tính vận tốc của mỗi oto.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG