Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC đỉnh S, có độ dài cạnh đáy bằng a. Gọi M và N lần lượt là các trung điểm của các cạnh SB và SC. Tính theo a diện tích tam giác AMN, biết rằng mặt phẳng (AMN) vuông góc với măt phẳng (SBC).

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC đỉnh S, có độ dài cạnh đáy bằng a. Gọi M và N lần lượt là các trung điểm của các cạnh SB và SC. Tính theo a diện tích tam giác AMN, biết rằng mặt phẳng (AMN) vuông góc với măt phẳng (SBC).

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi K là trung điểm của BC và I=SK∩MN. Tù Giả thiết ⇒ MN = 1/2 BC = a /2 , MN // BC ⇒ I là trung tiểm của SK và MN. Ta có △SAB=△SAC⇒ hai rung tuyến tương ứng AM=AN⇒△AMN cân tại 1⇒AI⊥MN Mặt khác Suy ra △ S A K c a ^ n t ạ i A ⇒ S A = A K = 2 a 3 ​ ​ Ta có S △ A MN ​ = 2 1 ​ MN . A I ( đ v d t )

Gọi K là trung điểm của BC và I=SK∩MN. Tù Giả thiết I là trung tiểm của SK và MN. Ta có △SAB=△SAC⇒ hai rung tuyến tương ứng AM=AN⇒△AMN cân tại 1⇒AI⊥MN

Mặt khác open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell left parenthesis straight S straight B straight C right parenthesis perpendicular left parenthesis straight A straight M straight N right parenthesis end cell row cell left parenthesis straight S straight B straight C right parenthesis intersection left parenthesis straight A straight M straight N right parenthesis equals straight M straight N end cell row cell straight A straight I subset of left parenthesis straight A straight M straight N right parenthesis end cell row cell straight A straight I perpendicular straight M straight N end cell end table close rightwards double arrow A I perpendicular left parenthesis S B C right parenthesis rightwards double arrow A I perpendicular S K

Suy ra 

table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell straight S straight K squared equals straight S straight B squared minus straight B straight K squared equals fraction numerator 3 straight a squared over denominator 4 end fraction minus straight a squared over 4 equals straight a squared over 2 end cell row cell not stretchy rightwards double arrow straight A straight I equals square root of straight S straight A squared minus straight S straight I squared end root equals square root of straight S straight A squared minus open parentheses fraction numerator straight S straight K over denominator 2 end fraction close parentheses squared end root end cell row cell equals square root of fraction numerator 3 a squared over denominator 4 end fraction minus a squared over 8 end root equals fraction numerator a square root of 10 over denominator 4 end fraction end cell end table

Ta có 

6

Câu hỏi tương tự

Xét hàm số y = x 2 t r e ^ n [ 0 , 1 ] . Giả sử m là một giá trị bất kì ∈ [ 0 , 1 ] . Gọi S 1 ​ là diện tích giới hạn bởi các đường x = 0 , y = m 2 v ậ y = x 2 , S 2 ​ là diện tích giới hạn bởi các đư...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG