Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tam giác đểu S.ABC, cạnh đáy bằng a. Mặt bền tạo với mặt đáy một góc 6 0 ∘ . Tính thể tích V của hình chóp S.ABC.

Cho hình chóp tam giác đểu S.ABC, cạnh đáy bằng a.
Mặt bền tạo với mặt đáy một góc . Tính thể tích V của hình chóp S.ABC.
 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi các điểm như hình vẽ. Theo đề suy ra . Ta có A I = 2 a 3 ​ ​ ⇒ H I = 6 a 3 ​ ​ ⇒ S H = 2 a ​ Đáp án D

Gọi các điểm như hình vẽ. Theo đề suy ra stack S I A with hat on top equals 60 to the power of ring operator. Ta có
Đáp án D
 

2

Câu hỏi tương tự

Cho h ì nh l ậ p ph ươ ng ABCD⋅ A ' B ' C ' D ' c ó c ạ nh băng 2. G ọ i E v à F lân l ượ t l à trung đ i ể m c ủ a c á c c ạ nh AB v à DD '. Ch ứ ng minh răng: EF song song v ớ i m ă t ph ẳ ng ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG