Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tam giác đều cạnh bằng 3. Tính thể tích hình chóp đó biết chiều cao h = 7 .

Cho hình chóp tam giác đều cạnh bằng 3. Tính thể tích hình chóp đó biết chiều cao h = 7 .

  1. fraction numerator 9 square root of 3 over denominator 4 end fraction

  2. fraction numerator 63 square root of 3 over denominator 2 end fraction

  3. fraction numerator 21 square root of 3 over denominator 4 end fraction

  4. fraction numerator 63 over denominator 4 square root of 3 end fraction

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C.

Đáp án đúng là C.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − 3 ( m + 1 ) x 2 + 3 ( 7 m − 3 ) x . Gọi Slà tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số mđể hàm số không có cực trị. Số phần tử của Slà

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG