Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh bằng . Biết góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng . Gọi là trung điểm của , là điểm thuộc cạnh sao cho . Thể tích khối chóp bằng

Cho hình chóp tam giác đều  có độ dài cạnh  bằng . Biết góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng . Gọi  là trung điểm của ,  là điểm thuộc cạnh  sao cho . Thể tích khối chóp  bằng

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

là chiều cao của hình chóp với là trọng tâm của đáy. Góc giữa cạnh bên là mặt đáy là góc . Tam giác đều cạnh có chiều cao Suy ra Xét trong , ta tính được: +) Vậy thể tích của hình chóp : (đvtt) +) Ta có:

 là chiều cao của hình chóp với  là trọng tâm của đáy.

Góc giữa cạnh bên là mặt đáy là góc .

Tam giác đều cạnh  có chiều cao

Suy ra

Xét trong , ta tính được:

+) Vậy thể tích của hình chóp :

 (đvtt)

+) Ta có:

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện có các cạnh , , đôi một vuông góc với nhau, , . Gọi và lần lượt là trung điểm của và . Tính thể tích khối chóp .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG