Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tam giác S.ABC . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và BC . Chứng minh rằng : AC và MN không thể cùng nắm trong một mặt phẳng

Cho hình chóp tam giác S.ABC . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và BC . Chứng minh rằng : AC và MN không thể cùng nắm trong một mặt phẳng

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chứng minh bằng phản chứng Giả sử MN và AC cùng thuộc một mặt phẳng. ThìM nằm trong mặt phẳng đi qua A, C, N do đó A và M nằm trong mặt phẳng đi qua (A, C,N) Nên S cũng nằm trong mặt phẳng này Mà B ∈ (A, C,N) Vậy A, B, C, S cũng thuộc một mặt phẳng Điều này mâu thuẫn với S.ABC là hình chóp Vậy AC và MN không thuộc cùng một mặt phẳng

Chứng minh bằng phản chứng

Giả sử MN và AC cùng thuộc một mặt phẳng. Thì M nằm trong mặt phẳng đi qua A, C, N

do đó A và M nằm trong mặt phẳng đi qua (A, C,N)

Nên S cũng nằm trong mặt phẳng này

Mà B (A, C,N)

Vậy A, B, C, S cũng thuộc một mặt phẳng

Điều này mâu thuẫn với S.ABC là hình chóp

Vậy AC và MN không thuộc cùng một mặt phẳng

1

Câu hỏi tương tự

Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục của hình nón ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a 2 ​ . Tính theo a thể tích của khối nón đã cho.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG