Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tam giác S.ABC có SA vuông góc với đáy, tam giác ABC vuông cân tại B. Có cạnh AB = a .Góc giữa SB và mặt đáy là Thể tích hình chóp là:

Cho hình chóp tam giác S.ABC có SA vuông góc với đáy, tam giác ABC vuông cân tại B. Có cạnh AB = a . Góc giữa SB và mặt đáy là  60 degree Thể tích hình chóp là:

  1. fraction numerator a cubed square root of 3 over denominator 3 end fraction

  2. fraction numerator a cubed square root of 3 over denominator 4 end fraction

  3. fraction numerator a cubed square root of 3 over denominator 5 end fraction

  4. fraction numerator a cubed square root of 3 over denominator 6 end fraction

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D.

Đáp án đúng là D.

equals stack S B A with hat on top equals 60 degree

1

Câu hỏi tương tự

Đầu mỗi tháng chị tâm gửi vào ngân hàng 3.000.000đồngtheo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% 1 tháng. Biết rằng ngân hàng chỉ kết toán vào cuối tháng và lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời g...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG