Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tam giác S.ABC có M là trung điểm cạnh S A ⊥ ( BMC ) . Biết BC = 2 ​ BM = 2 ​ CM . Góc giữa hai mặt phẳng ( S A B ) và ( S A C ) bằng

Cho hình chóp tam giác S.ABC có M là trung điểm cạnh  . Biết . Góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đápán A nên nó vuông tại M. Vậy ( ( S A B ) , ( S A C ) D ​ ) = ( MB , MC ​ ) = BMC = 9 0 ∘

Đáp án A

nên nó vuông tại M. 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Một mảnh đất hình chữ nhật có hiệu chiều dài và chiều rộng là 6m. Nếu tăng mỗi chiều lên 2m thì diện tích sẽ tăng 64 m 2 . Hỏi kích thước mỗi chiều là bao nhiêu.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG