Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tam giác S . A BC có S A ⊥ ( A BC ) , tam giác ABC vuông tại B. Gọi H là hình chiếu của A trên SB. Xét các khẳng định sau: (1) A H ⊥ SC (2) BC ⊥ ( SAB ) (3) SC ⊥ AB Có bao nhiêu khẳng định đúng?

Cho hình chóp tam giác  có , tam giác ABC vuông tại B. Gọi H là hình chiếu của A trên SB. Xét các khẳng định sau:

(1)

(2)

(3)

Có bao nhiêu khẳng định đúng? 

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: (do A H ⊂ ( S A B ))

 

Ta có: open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell B C perpendicular italic A B end cell row cell B C perpendicular S italic A end cell end table not stretchy comes from B C perpendicular left parenthesis S italic A B right parenthesis not stretchy comes from B C perpendicular italic A H close (do 

open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic A H perpendicular S B end cell row cell B C perpendicular italic A H end cell end table not stretchy comes from italic A H perpendicular open parentheses S B C close parentheses not stretchy comes from italic A H perpendicular S C point close

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tam giác đều S.ABCcó cạnh đáy bằng 4 3 ​ và các cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc bằng 6 0 ∘ . Khi đó diện tích toàn phần của hình nón ngoại tiếp hình chóp đã cho bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG