Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóptam giác có đườngcao bằng 100 cm và các cạnh đáy bằng 3 cm, 4 cm , 5 cm. Thể tích của hình chóp đó là:

Cho hình chóp tam giác có đường cao bằng 100 cm và các cạnh đáy bằng 3 cm, 4 cm , 5 cm. Thể tích của hình chóp đó là:

  1. 200 cm3

  2. 300 cm3

  3. 250 cm3

  4. 600 cm3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích của lăng trụtam giác đều có đường cao bằng a, cạnh đáy bằng là: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG