Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, có A B = a , S A = a 3 ​ . Gọi O là giao điểm của AC và BD, gọi G là trọng tâm tam giác SCD.Tính thể tích khối chóp S.OGC.

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, có . Gọi O là giao điểm của AC và BD, gọi G là trọng tâm tam giác SCD. Tính thể tích khối chóp S.OGC.

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có A C = a 2 ​ ; SO = S A 2 − O A 2 ​ = 2 a 10 ​ ​ Gọi M là trung điểm của CD Khi đó

Ta có
Gọi M là trung điểm của CD 
Khi đó
inline style straight V subscript straight S straight. OCM end subscript equals 1 over 6 SO straight. OM times MC equals fraction numerator straight a cubed square root of 10 over denominator 48 end fraction straight V subscript straight S straight. OCG end subscript over straight V subscript straight S straight. OCM end subscript equals SG over SM equals 2 over 3 Suy space ra space straight V subscript straight S straight. OGC end subscript equals 2 over 3 straight V subscript straight S straight. OMC end subscript equals fraction numerator straight a cubed square root of 10 over denominator 72 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Hình chóp S.ABC co đáy ABC là một tam giác cân, AB = AC = a, mặt bên SBC vuông góc với đáy, cho biết SA = SB = a. 1. CMR SBC là một tam giác vuông. 2. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG