Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm SD . Tang của góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng ( A BC D ) bằng

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm SD . Tang của góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng  bằng


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Gọi H là hình chiếu vuông góc của M trên ( A BC D ) v a ˋ O = A C ∩ B D Ta có MH song song với SO và M H = 2 1 ​ SO B H = 4 3 ​ B D = 4 3 a 2 ​ ​ . Trong tam giác MBH vuông tại H nên có: tan MB H = B H M H ​ = 4 3 a 2 ​ ​ 4 a 2 ​ ​ ​ = 3 1 ​

Đáp án D

Gọi H là hình chiếu vuông góc của M trên 
Ta có MH song song với SO và 

.

Trong tam giác MBH vuông tại H nên có: 
 

 

1

Câu hỏi tương tự

Nhà trường tố chức cho 378 học sinh khối 6 đi du lịch bằng xe ô tô. Mỗi xe chở được tối đa 45 học sinh. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu ô tô để chở hết số học sinh của nhà trường đi tham quan?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG