Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 6 0 ∘ . Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng . Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi O là tâm đáy ABCD. Khi đó SO ⊥ ( ABCD ) Suy ra AO là hình chiếu vuông góc của SA lên mặt phẳng đáy. Khi đó góc giữa cạnh bên SA và đáy là SAO Suy ra SAO = 6 0 ∘ SO = AO . tan 6 0 ∘ = 2 a 2 ​ ​ . 3 ​ = 2 a 6 ​ ​ Vậy thể tích khối chóp là: V = 3 1 ​ . SO . S ABCD ​ = 3 1 ​ . 2 a 6 ​ ​ . a 2 = 6 a 6 ​ ​ Chọn B

 

Gọi O  tâm đáy ABCD. Khi đó 

Suy ra AO  hình chiếu vuông góc của SA lên mặt phẳng đáy. 

Khi đó góc giữa cạnh bên SA  đáy là 

Suy ra 

Vậy thể tích khối chóp là: 

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Một cái ly có dạng hình nón được rót nước vào với chiều cao mực nước bằng 3 2 ​ chiều cao hình nón. Hỏi nếu bịch kính miệng ly rồi úp ngược ly xuống thì tỷ số chiều cao mực nước và chiều cao hình nón ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG