Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Tính thể tích V của hình chóp đã cho.

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Tính thể tích V của hình chóp đã cho.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi O = A C ∩ B D Vì S.ABCD là hình chóp tứ giác đều nên SO ⊥ ( A BC D ) Theo bài ra ta có: O A = 2 1 ​ A C = a 2 ​ Xét tam giác SOA vuông tại O ta có: SO = S A 2 − O A 2 ​ = ( 3 a ) 2 − ( a 2 ​ ) 2 ​ = a 7 ​ Diện tích hình vuông ABCD bằng: S A BC D ​ = ( 2 a ) 2 = 4 a 2 Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng: V S . A BC D ​ = 3 1 ​ . SO . S A BC D ​ = 3 1 ​ . a 7 ​ .4 a 2 = 3 4 7 ​ a 3 ​

Gọi 

Vì S.ABCD là hình chóp tứ giác đều nên 

Theo bài ra ta có: 

Xét tam giác SOA vuông tại O ta có: 

Diện tích hình vuông ABCD bằng: 

Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng: 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện có các cạnh , , đôi một vuông góc với nhau, , . Gọi và lần lượt là trung điểm của và . Tính thể tích khối chóp .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG