Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiều cao bằng h và cạnh bên bằng l. Tính thể tích khối nón ngoại tiếp hình chóp S.ABCD (hình nón có đỉnh S và đáy là hình tròn ngoại tiếp ABCD)

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiều cao bằng h và cạnh bên bằng l. Tính thể tích khối nón ngoại tiếp hình chóp S.ABCD (hình nón có đỉnh S và đáy là hình tròn ngoại tiếp ABCD)

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hình nón ngoại tiếp S.ABCD nên hình nón có: Bán kính đáy: R = O A = S A 2 − S O 2 ​ = l 2 − h 2 ​ (Đây cũng là bán kính đường tròn ngoại tiếp ABCD) Chiều cao h = SO nên V(nón) = 3 1 ​ π R 2 h = 3 1 ​ π ( l 2 − h 2 ​ ) 2 . h = 3 1 ​ π ( l 2 − h 2 ) h

Hình nón ngoại tiếp S.ABCD nên hình nón có:

  • Bán kính đáy:

(Đây cũng là bán kính đường tròn ngoại tiếp ABCD)

  • Chiều cao  nên

V(nón)

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai điểm A,B phân biệt. Điểm M thoả mãn ∣ ∣ ​ M A + MB ∣ ∣ ​ = 2 c m . Phát biểu nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG