Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác đều có góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60 o . Biết rằng mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó có bán kính . Tính độ dài cạnh đáy của hình chóp tứ giác đều nói trên

 Cho hình chóp tứ giác đều có góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60o. Biết rằng mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó có bán kính R equals a square root of 3. Tính độ dài cạnh đáy của hình chóp tứ giác đều nói trên

  1. 9 over 4 a

  2. 2a

  3. 3 over 2 a

  4. 12 over 5 a

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. Gọi N là trung điểm cạnh BC suy ra ((SBC), (ABCD)) = . Gọi M là trung điểm cạnh SB , dựng suy ra I là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp. Đặt DC =2x. Khi đó, Tam giác SMI đồng dạng với tam giác SOB suy ra

ĐÁP ÁN D. 12 over 5 a 

Gọi N là trung điểm cạnh BC suy ra ((SBC), (ABCD)) = stack S N O with hat on top equals 60 degree

Gọi M là trung điểm cạnh SB, dựng M I perpendicular S B space open parentheses I element of S O close parentheses suy ra I là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp.

Đặt DC = 2x. Khi đó, S O equals X square root of 3 comma space S B equals X square root of 5

Tam giác SMI đồng dạng với tam giác SOB suy ra

S I equals fraction numerator S M cross times S B over denominator S O end fraction equals fraction numerator S B squared over denominator 2 S O end fraction equals fraction numerator 5 x square root of 3 over denominator 6 end fraction equals a square root of 3 rightwards double arrow x equals fraction numerator 6 a over denominator 5 end fraction

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f ( x ) đạt cực đại tại điểm nào sau đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG