Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Khoảng cách giữa đường thẳng AD và mặt phẳng (SBC) là:

Cho hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Khoảng cách giữa đường thẳng AD và mặt phẳng (SBC) là:

  1. fraction numerator a square root of 6 over denominator 3 end fraction

  2. fraction numerator a square root of 2 over denominator 2 end fraction

  3. fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction

  4. fraction numerator a square root of 6 over denominator 6 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.

ĐÁP ÁN A. fraction numerator a square root of 6 over denominator 3 end fraction

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh a. Hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm của cạnh AB. Cạnh bên S D = 2 3 a ​ .Tính thể tích khối chóp S.ABCDtheo a.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG