Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng . Tính thể tích khối chóp .

Cho hình chóp tứ giác đều  có cạnh đáy bằng  góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng . Tính thể tích khối chóp .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi . Do là hình chóp tứ giác đều nên Ta có: . . Suy ra .

Gọi .

Do  là hình chóp tứ giác đều nên

Ta có: .

.

Suy ra

.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật, Tam giác cân tại và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng Gọi là trung điểm của Khoảng cách từ điểm đến bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG