Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác S BCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, S A ⊥ ( A BC D ) , S A = 3 a . Thể tíchV của khối chóp S.ABCD là

Cho hình chóp tứ giác S BCD  có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, . Thể tích V của khối chóp S.ABCD  là
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

V = 3 1 ​ S A . S A BC D ​ = a 3

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d 1 ​ : 1 x ​ = 1 y + 1 ​ = 2 z − 1 ​ , d 2 ​ : 1 x + 1 ​ = 3 y ​ = 1 z ​ và mặt cầu (S): ( x − 1 ) 2 + ( y + 1 ) 2 + z 2 = 30 . Viết phương trình c...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG