Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với SA vuông góc với dấy , G là trọng tâm tam giác SAC, mặt phẳng (ABG) cắt SC tại M, cắt SD tại N. Thể tích của khối đa diện MNABCD biết SA = AB = a và góc hợp bởi đường thẳng AN và mp(ABCD) bằng 30 0 là:

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với SA vuông góc với dấy , G là trọng tâm tam giác SAC, mặt phẳng (ABG) cắt SC tại M, cắt SD tại N. Thể tích của khối đa diện MNABCD biết SA = AB = a và góc hợp bởi đường thẳng AN và mp(ABCD) bằng 300 là:

  1. fraction numerator 5 square root of 3 a cubed over denominator 24 end fraction

  2. fraction numerator square root of 3 a cubed over denominator 27 end fraction

  3. fraction numerator square root of 3 a cubed over denominator 21 end fraction

  4. fraction numerator square root of 3 a cubed over denominator 21 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

7

Câu hỏi tương tự

Phép đối xứng qua mặt phẳng biến một điểm thuộc mặt phẳng đó thành: A. không tồn tại ảnh của điểm đó qua phép đối xứng. B. một điểm nằm ngoài mặt phẳng. C. một điểm bất kì thuộc mặt phẳng. ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG