Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác S.ABCDcó đáy là hình vuông cạnh 8(cm),chiều cao SH bằng 3(cm). Tính thể tích khối chóp?

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 8(cm),  chiều cao SH bằng 3(cm). Tính thể tích khối chóp?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thể tích khối chóp S.ABCDlà V = 3 1 ​ B . h = 3 1 ​ A B 2 . S H = 3 1 ​ 8 2 .3 = 64 ( c m 3 )

Thể tích khối chóp S.ABCD là 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, H là tâm của đáy, I là trung điểm của đoạn SH, khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SBC) bằng 2 a ​ và mặt phẳng (SBC)tạo với đáy (ABCD) góc α . Chứng minh thể tích khối c...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG