Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là cácđiểm trên cạnh CD, AD, SA thỏa M D = 2 MC , N A = 3 N D , P A = 3 PS . Gọi G là trọng tâm tam giác SBC. Tìm giao điểm K của đường thẳng BM và mặt phẳng (SAC)

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là cácđiểm trên cạnh CD, AD, SA thỏa . Gọi G là trọng tâm tam giác SBC.

Tìm giao điểm K của đường thẳng BM và mặt phẳng (SAC)

R. Roboteacher132

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét (ABCD), Ta có M thuộc CD và MD=2MC. Suy ra BM cắt AC. MàAC⊂(SAC) Suy ra giao điểm của BM và AC là giao điểm của BM và (SAC). VậyK=AC∩BM

Xét (ABCD),

Ta có M thuộc CD và MD=2MC.

Suy ra BM cắt AC. Mà AC⊂(SAC)

Suy ra giao điểm của BM và AC là giao điểm của BM và (SAC).

Vậy K=AC∩BM
 

10

Câu hỏi tương tự

Một đề thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu có 4 phương án lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Khi thi, một học sinh đã chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời với mỗi câu...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG