Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác có đáy là hình vuông cạnh a, khi cạnh đáy của hình chóp giảm đi 3 lần và vẫn giữ nguyên chiều cao thì thể tích của khối chóp giảm đi mấy lần:

Cho hình chóp tứ giác có đáy là hình vuông cạnh a, khi cạnh đáy của hình chóp giảm đi 3 lần và vẫn giữ nguyên chiều cao thì thể tích của khối chóp giảm đi mấy lần:

  1. 6

  2. 9

  3. 27

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B * Thể tích hình chóp tứ giác có đáy là hình vuông cạnh a, chiều cao h là: V 1 ​ = 3 1 ​ a 2 . h * Thể tích hình chóp tứ giác có đáy là hình vuông cạnh 3 a ​ , chiều cao h là: V 2 ​ = 3 1 ​ 9 a 2 ​ h . * Tỷ số thể tích là: V 2 ​ V 1 ​ ​ = 9.

Chọn B

* Thể tích hình chóp tứ giác có đáy là hình vuông cạnh a, chiều cao h là: 

* Thể tích hình chóp tứ giác có đáy là hình vuông cạnh  chiều cao h là: 

* Tỷ số thể tích là: 

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian Oxyz , cho đi ể m M ( 2 ; 1 ; 0 ) v à đ ườ ng th ẳ ng d : 2 x − 1 ​ = 1 y + 1 ​ = − 1 z ​ Vi ế t ph ươ ng tr ì nh đườ ng th ẳ ng đ i qua đ iể m M v à song song với đườ ng th ẳ ng...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG