Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp tứ giác có đáy là hình vuông cạnh . Tam giác cân tại và mặt bên vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích khối chóp bằng . Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng .

Cho hình chóp tứ giác  có đáy là hình vuông cạnh . Tam giác  cân tại  và mặt bên   vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích khối chóp  bằng . Tính khoảng cách  từ  đến mặt phẳng .

  1. .        

  2. .        

  3. .        

  4. .

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B . Gọi là trung điểm suy ra . Kẻ tại suy ra . . . Có .

Chọn B

.

Gọi  là trung điểm  suy ra .

Kẻ  tại  suy ra .

.

.

.

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng a 3 ​ Thể tích của khối chóp đã chobằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG