Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật A B = 2 A D = 2 a và SA vuông góc với đáy (ABCD). Mặt phẳng ( α ) đi qua A và vuông góc với SC tại N đồng thời cắt SB và SD lần lượt tại M và P. Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện AMNPDBC có bán kính bằng:

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và SA vuông góc với đáy (ABCD). Mặt phẳng ( ) đi qua A và vuông góc với SC tại N đồng thời cắt SB và SD lần lượt tại M và P. Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện AMNPDBC có bán kính bằng:

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dễ dàng chứng minh được: BC ⊥ ( S A B ) ⇒ A M ⊥ BC ; lại có: SC ⊥ ( A MNP ) ⇒ SC ⊥ A M Từ đó suy ra: A M ⊥ ( SBC ) ⇒ A M ⊥ MC ⇒ A MC = 9 0 ∘ Tương tự ta có: A P ⊥ PC ⇒ A PC = 9 0 ∘ ; có SC ⊥ A N ⇒ A NC = 9 0 ∘ Tư đó suy ra: A MC = A NC = A PC = 9 0 ∘ . Suy ra AC là đường kính mặt cầu ngoại tiếp đa diện AMNPDBC. Suy ra bán kính tương ứng: R A MNP D BC ​ = 2 A C ​ = 2 a 5 ​ ​

Dễ dàng chứng minh được: ; lại có:

Từ đó suy ra:

Tương tự ta có: ; có

Tư đó suy ra: . Suy ra AC là đường kính mặt cầu ngoại tiếp đa diện AMNPDBC. Suy ra bán kính tương ứng: 

1

Câu hỏi tương tự

Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục của hình nón ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a 2 ​ . Tính theo a thể tích của khối nón đã cho.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG