Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông với AB = 5 cm . Các cạnh bên bằng nhau và đường cao SH; SH = 12cm. Độ dài SA bằng:

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông với AB = 5square root of 2cm . Các cạnh bên bằng nhau và đường cao SH; SH = 12cm. Độ dài SA bằng:
 

  1. 13

  2. 14

  3. 15

  4. 16

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông cân tại , và . Thể tích khối lăng trụ bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG