Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA (ABCD), SA = a. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABCD có giá trị là:

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA perpendicular(ABCD), SA = a. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABCD có giá trị là:
 

  1. a square root of 2

  2. fraction numerator a square root of 2 over denominator 2 end fraction

  3. fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction

  4. a square root of 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ lục giác đều ABCEF. A 1 B 1 C 1 D 1 E 1 F 1, có các cạnh đáy bằng a và mặt bên AA'B'B là hình chữ nhật có diện tích bằng 2 a 2 .Cho hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ nói trên. Tính t...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG