Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA (ABCD), SA = a. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABCD có giá trị là:

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA perpendicular(ABCD), SA = a. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABCD có giá trị là:
 

  1. a square root of 2

  2. fraction numerator a square root of 2 over denominator 2 end fraction

  3. fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction

  4. a square root of 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng a 2 ​ . Một mặt cầu (O) đi qua A và tiếp xúc với hai cạnh SB, SC tại trung điểm của mỗi cạnh đó. a. CMR (O) đi qua trung điểm củ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG