Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp SABC có SA vuông góc với đáy (ABC) và SA=h, biết tam giác ABC đều và (SBC) hợp với đáy góc 30°. Gọi V là thể tích của hình chóp, khi đó tỉ số bằng:...

Cho hình chóp SABC có SA vuông góc với đáy (ABC) và SA=h, biết tam giác ABC đều và (SBC) hợp với đáy góc 30°. Gọi V là thể tích của hình chóp, khi đó tỉ số h to the power of 6 over V squared bằng:...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp đều S .ABCD có AB =2a, SA= a 3 ​ (minh hoạ như hình vẽ). Gọi M là trung điểm AD . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BM bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG