Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, và vuông góc với đáy, I là trung điểm của AB. Tính khoảng cách giữa SI và BC. A. B. C. D.

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, S A equals a square root of 3  và vuông góc với đáy, I là trung điểm của AB. Tính khoảng cách giữa SI và BC.

A. d subscript open parentheses S I semicolon space B C close parentheses end subscript equals a

B. d subscript open parentheses S I semicolon space B C close parentheses end subscript equals fraction numerator a square root of 3 over denominator 4 end fraction

C. d subscript open parentheses S I semicolon space B C close parentheses end subscript equals a square root of 3

D. d subscript open parentheses S I semicolon space B C close parentheses end subscript equals fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction

  1. d subscript open parentheses S I semicolon space B C close parentheses end subscript equals a

  2. d subscript open parentheses S I semicolon space B C close parentheses end subscript equals fraction numerator a square root of 3 over denominator 4 end fraction

  3. d subscript open parentheses S I semicolon space B C close parentheses end subscript equals a square root of 3

  4. d subscript open parentheses S I semicolon space B C close parentheses end subscript equals fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D.

Đáp án đúng là D. d subscript open parentheses S I semicolon space B C close parentheses end subscript equals fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Mỗi hình sau gồm một số hữu hạn đa giác phẳng, tìm hình không là hình đa diện

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG