Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh AB = 2a, là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC và G là trọng tâm . Biết khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SND) bằng . Thể tích khối chóp G.AMND được tính theo a bằng: A. B. C. D.

 Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh AB = 2a, triangle S A B là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC và G là trọng tâm triangle S C D. Biết khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SND) bằng fraction numerator 3 a square root of 2 over denominator 4 end fraction. Thể tích khối chóp G.AMND được tính theo a bằng:

 A. fraction numerator 5 square root of 3 a cubed over denominator 2 end fraction

 B. fraction numerator 5 square root of 3 a cubed over denominator 6 end fraction

 C. fraction numerator 5 square root of 3 a cubed over denominator 3 end fraction

 D. fraction numerator 5 square root of 3 a cubed over denominator 18 end fraction

  1. fraction numerator 5 square root of 3 a cubed over denominator 2 end fraction

  2. fraction numerator 5 square root of 3 a cubed over denominator 6 end fraction

  3. fraction numerator 5 square root of 3 a cubed over denominator 3 end fraction

  4. fraction numerator 5 square root of 3 a cubed over denominator 18 end fraction

B. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D:

Đáp án đúng là D: fraction numerator 5 square root of 3 a cubed over denominator 18 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, và SA vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp S. ABCD là: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG