Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCDlà hình chữ nhật có cạnh AB=a , BC=2a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD)và . Tính góc tạo bởi đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) .

Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD là hình chữ nhật có cạnh AB=a , BC=2a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD) và S A equals a square root of 15 . Tính góc tạo bởi đường thẳng SC  và mặt phẳng (ABCD) .

  1. 30 to the power of o

  2. 60 to the power of o

  3. 45 to the power of o

  4. 90 to the power of o

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

7

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình: { ( k − 1 ) x − k y = − 1 2 x − 3 y = 3 ​ Để hệ phương trình có nghiệm dương thì các giá trị thích hợp của tham số k là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG