Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O . Gọi M là trung điểm của OC . Mặt phẳng qua Mvà song song với SA và BD . Thiết diện của hình chóp S.ABCD và mp là hình gì?

Cho hình chóp S.ABCD  đáy ABCD  là hình chữ nhật tâm O . Gọi M  là trung điểm của OC . Mặt phẳng open parentheses alpha close parentheses  qua  M và open parentheses alpha close parentheses  song song với SA  và  BD . Thiết diện của hình chóp S.ABCD  và  mpopen parentheses alpha close parentheses là hình gì?

  1. hình tam giác.

  2. hình bình hành.

  3. hình chữ nhật.

  4. hình ngũ giác.

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A.

Đáp án đúng là A.

3

Câu hỏi tương tự

Cho đường thẳng AB có hình chiếu vuông góc trên mặt phẳng (P)là đường thẳng AC. Góc giữa đường thằng ABvà mặt phẳng (P)là . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG