Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD và E là điểm thuộc mặt bên (SCD) . E,F lần lượt là trung điểm của AB,AD . Thiết diện của hình chóp cắt bởi (EFG) là:

Cho hình chóp S.ABCD và E là điểm thuộc mặt bên (SCD) . E,F lần lượt là trung điểm của AB,AD . Thiết diện của hình chóp cắt bởi (EFG) là :

  1. Tam giác.

  2. Tứ giác.

  3. Ngũ giác.

  4. Lục giác.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. Ngũ giác .

ĐÁP ÁN C. Ngũ giác

8

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tam giác S.ABC . Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, AB, BC . Mặt phẳng (MNP) song song với mặt phẳng nào dưới đây?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG