Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD , tứ giác ABCD đáy là hình thang vuông tại A và B, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) . Biết AB = 2CD = 2AD . Mệnh đề nào sau đây sai?

Cho hình chóp S.ABCD , tứ giác ABCD  đáy là hình thang vuông tại A  và B , SA  vuông góc với mặt phẳng (ABCD) . Biết AB = 2CD = 2AD . Mệnh đề nào sau đây sai?

  1. open parentheses S A D close parentheses perpendicular open parentheses S B C close parentheses

  2. open parentheses S B C close parentheses perpendicular open parentheses S A C close parentheses

  3. open parentheses S A D close parentheses perpendicular open parentheses S A B close parentheses

  4. open parentheses S C D close parentheses perpendicular open parentheses S A D close parentheses

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A.

Đáp án đúng là A.

1

Câu hỏi tương tự

Khối đa diện nào sau đây có các mặt không phải là tam giác đều?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG