Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD là trung điểm của SB, F thuộc SC sao cho là một điểm thuộc miền trong tam giác SAD . Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (EFG) là:

Cho hình chóp S.ABCD là trung điểm của SB, F thuộc SC sao cho 3 stack S F with rightwards arrow on top equals 2 stack S C with rightwards arrow on top comma G là một điểm thuộc miền trong tam giác SAD . Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (EFG) là:

  1. Tam giác, tứ giác .

  2. Tứ giác, ngũ giác

  3. Tam giác, ngũ giác.

  4. Ngũ giác.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. Tứ giác, ngũ giác

ĐÁP ÁN B. Tứ giác, ngũ giác

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A , A BC = 6 0 ∘ , tam giác SBC là tam giác đều có cạnh bằng 2a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (SAC)và (...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG