Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD là trung điểm của SB, F thuộc SC sao cho là một điểm thuộc miền trong tam giác SAD . Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (EFG) là:

Cho hình chóp S.ABCD là trung điểm của SB, F thuộc SC sao cho 3 stack S F with rightwards arrow on top equals 2 stack S C with rightwards arrow on top comma G là một điểm thuộc miền trong tam giác SAD . Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (EFG) là:

  1. Tam giác, tứ giác .

  2. Tứ giác, ngũ giác

  3. Tam giác, ngũ giác.

  4. Ngũ giác.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. Tứ giác, ngũ giác

ĐÁP ÁN B. Tứ giác, ngũ giác

1

Câu hỏi tương tự

Phỏng đoánsau đây đúng hay sai. Đường thẳng m cắt cạnh AB của tam giác ABC. Nếu m thuộc mp(ABC) và không cắt cạnh AC thì m cắt BC.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG