Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tam giác vuông đỉnh B, A B = a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và S A = a . Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tam giác vuông đỉnh B, , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và . Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng

  1. a

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Kẻ A H ⊥ SB Ta có { BC ⊥ A B BC ⊥ S A ​ ⇒ BC ⊥ ( S A B ) ⇒ A H ⊥ BC Khi đó A H ⊥ ( SBC ) ⇒ d ( A , ( SBC ) ) = A H Xét tam giác SAB vuông cân tại A, A H = 2 SB ​ = 2 a 2 ​ ​ Vậy d ( A , ( SBC ) ) = 2 a 2 ​ ​

Kẻ 

Ta có 

Khi đó 

Xét tam giác SAB vuông cân tại A, 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba vectơ và . Ba vectơ đồng phẳng khi giá trị của là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG