Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một hình vuông cạnh a. Các mặt phẳng (SAB), (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên SC tạo với mặt phẳng đáy một góc . Tính thể tích V của hình chóp S.ABCD.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một hình vuông cạnh a. Các mặt phẳng (SAB), (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên SC tạo với mặt phẳng đáy một góc 30 to the power of degree . Tính thể tích V của hình chóp S.ABCD.

  1. V equals fraction numerator a cubed square root of 6 over denominator 9 end fraction

  2. V equals fraction numerator a cubed square root of 6 over denominator 3 end fraction

  3. V equals fraction numerator a cubed square root of 6 over denominator 4 end fraction

  4. V equals fraction numerator a cubed square root of 3 over denominator 9 end fraction

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo đề ta có Vậy

Theo đề ta có stack S C A with hat on top equals 30 degree. space A C equals a square root of 2 space s u y space r a space S A equals fraction numerator a square root of 6 over denominator 3 end fraction

Vậy V equals fraction numerator a cubed square root of 6 over denominator 9 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG