Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B có AD = 3a, AB = BC = 2a. Biết SA ⊥ (ABCD). Tính khoảng cách từ Cđến mặt phẳng (SAD).

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B có AD = 3a, AB = BC = 2a. Biết SA  (ABCD).

Tính khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAD).

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựng CE⊥ AD ⇒ CE⊥ (SAD). Khi đó d(C; (SAD)) = CE, do ABCE là hình vuông cạnh 2a nên CE = AE = 2a ⇒ d(C; (SAD)) = 2a.

Dựng CE ⊥ AD CE ⊥ (SAD).

Khi đó d(C; (SAD)) = CE, do ABCE là hình vuông cạnh 2a nên

CE = AE = 2a d(C; (SAD)) = 2a.

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD có tam giác ABD đều cạnh bằng 2 , tam giác ABC vuông tại B , BC= 3 ​ .Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AB và CD bằng 2 11 ​ ​ .Khi đó độ dài cạnh CD là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG