Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và S A = a 2 ​ . Thể tích khối chóp S.ABCD bằng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và . Thể tích khối chóp S.ABCD bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thể tích khối chóp S.ABCD bằng V = 3 1 ​ . S A BC D ​ . S A = 3 1 ​ . a 2 . a 2 ​ = 3 2 ​ a 3 ​ (đvtt)

Thể tích khối chóp S.ABCD bằng

(đvtt)

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp có đáy là hình thoi cạnh , A B C ^ = 60 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/GWfdUij0XvrjjpYsU84y0jPZhcmF6qUe-mtDI9daA8U-qFFEhtdpjeF3IPsw6UzlNdfVAW7Mh6qRkYtku3sGh8O0Pc...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG