Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , . Hình chiếu vuông góc H của S lên mặt (ABCD) là trung điểm của đoạn AB. Gọi K là trung điểm của AD .Tính khoảng cách giữa hai đường SD và HK theo a .

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, S D equals fraction numerator a square root of 17 over denominator 2 end fraction. Hình chiếu vuông góc H của S lên mặt (ABCD) là trung điểm của đoạn AB. Gọi K là trung điểm của AD.Tính khoảng cách giữa hai đường SD và HK theo a.

  1. fraction numerator 3 a over denominator 5 end fraction

  2. fraction numerator a square root of 3 over denominator 5 end fraction

  3. fraction numerator a square root of 21 over denominator 5 end fraction

  4. fraction numerator a square root of 3 over denominator 7 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.

ĐÁP ÁN B. fraction numerator a square root of 3 over denominator 5 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Biết rằng đồ thị hàm số y = 2 1 ​ x 2 − 3 x − x 1 ​ có ba điểm cực trị thuộc một đường tròn (C). Bán kính của (C)gần đúng với giá trị nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG