Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA= a và vuông góc với đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA= a  và vuông góc với đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC

  1. d subscript left parenthesis A B comma S C right parenthesis end subscript equals a square root of 2

  2. d subscript left parenthesis A B comma S C right parenthesis end subscript equals fraction numerator a square root of 2 over denominator 2 end fraction

  3. d subscript left parenthesis A B comma S C right parenthesis end subscript equals fraction numerator a square root of 2 over denominator 3 end fraction

  4. d subscript left parenthesis A B comma S C right parenthesis end subscript equals fraction numerator a square root of 2 over denominator 4 end fraction

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp có diện tích đáy là 3 a 2 và chiều cao là 2a. Thể tích của khối chóp bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG