Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA= a và vuông góc với đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA= a  và vuông góc với đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC

  1. d subscript left parenthesis A B comma S C right parenthesis end subscript equals a square root of 2

  2. d subscript left parenthesis A B comma S C right parenthesis end subscript equals fraction numerator a square root of 2 over denominator 2 end fraction

  3. d subscript left parenthesis A B comma S C right parenthesis end subscript equals fraction numerator a square root of 2 over denominator 3 end fraction

  4. d subscript left parenthesis A B comma S C right parenthesis end subscript equals fraction numerator a square root of 2 over denominator 4 end fraction

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật, Tam giác cân tại và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng Gọi là trung điểm của Khoảng cách từ điểm đến bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG