Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SA=7a và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi G , I , J thứ tự là trọng tâm các tam giác SAB , SAD và trung điểm của CD . Diện tích thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (GIJ) bằng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA=7a và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi G, I, J thứ tự là trọng tâm các tam giác SAB, SAD và trung điểm của CD. Diện tích thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (GIJ) bằng

  1. fraction numerator 93 a squared over denominator 40 end fraction

  2. fraction numerator 23 a squared over denominator 60 end fraction

  3. fraction numerator 31 square root of 33 a squared over denominator 45 end fraction

  4. fraction numerator 3 square root of 33 a squared over denominator 8 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. Suy ra (GIJ) cắt (ABCD) theo giao tuyến là đường thẳng d đi qua J và song song với BD . Trong (ABCD) có d cắt BC tại K , cắt AD tại F , cắt AB tại E . Do J là trung điểm của CD nên K là trung điểm của BC và . Trong (SAB) : đường thẳng EG cắt SA tại M , cắt SB tại L . Định lí mê nê la uyt cho tam giác B'AB và cát tuyến ta được . Định lí mê nê la uyt cho tam giác B'AS và cát tuyến ta được Tương tự ta có FI đi qua M và cắt SD tại N thỏa mãn .

ĐÁP ÁN A. fraction numerator 93 a squared over denominator 40 end fraction 

Suy ra (GIJ) cắt (ABCD) theo giao tuyến là đường thẳng d đi qua J và song song với BD.Trong (ABCD) có d cắt BC tại K, cắt AD tại F, cắt AB tại E

Do J là trung điểm của CD nên K là trung điểm của BC và fraction numerator E B over denominator E A end fraction equals fraction numerator F D over denominator F A end fraction equals 1 third.Trong (SAB): đường thẳng EG cắt SA tại M, cắt SB tại L.

Định lí mê nê la uyt cho tam giác B'AB và cát tuyến top enclose G comma L comma E end enclose ta được fraction numerator L B apostrophe over denominator L B end fraction equals 2 over 3.

Định lí mê nê la uyt cho tam giác B'AS và cát tuyến top enclose G comma space I comma space M end enclose ta được fraction numerator M S over denominator M A end fraction equals 4 over 3

Tương tự ta có FI đi qua M và cắt SD tại N thỏa mãn fraction numerator D N over denominator D S end fraction equals 1 fifth.

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Một kĩ sư được nhận lương khởi điểm là 8.000.000 đồng/tháng. Cứ sau 2 năm lương mỗi tháng của kĩ sư đó được tăng thêm 10% so với mức lương hiện tại. Tính tổng số tiền T (đồng) kĩ sư đó nhận được sau 6...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG