Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với A B = 3 a , BC = 4 a , S A = 12 a và SA vuông góc với đáy. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với  và SA vuông góc với đáy. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

* Gọi O là tâm của hình chữ nhật ABCD. Dựng đường thẳng Ox vuông góc mặt phẳng đáy, ta có O x // S A ⇒ O x ∩ SC = I .Dễ thấy, I là trung điểm của SC, cách đều các đỉnh S,A,C và là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD, ta có R = 2 SC ​ * Xét tam giác ABC : A C = A B 2 + B C 2 ​ = 9 a 2 + 16 a 2 ​ = 5 a Xét tam giác SAC: SC = S A 2 + A C 2 ​ = 144 a 2 + 25 a 2 ​ = 13 a Vậy R = 2 SC ​ = 2 13 a ​

* Gọi O là tâm của hình chữ nhật ABCD. Dựng đường thẳng Ox vuông góc mặt phẳng đáy, ta có  .Dễ thấy, I là trung điểm của SC, cách đều các đỉnh S,A,C và là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD, ta có 

* Xét tam giác ABC : 

Xét tam giác SAC: 

Vậy 
 

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian cho đường thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng . Góc giữa và trục là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG