Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi M,N là trung điểm của SA,SB . Mặt phẳng MNCD chia hình chóp đã cho thành hai phần. tỉ số thể tích hai phần S.MNCD và MNABCD là

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi M,N  là trung điểm của SA,SB . Mặt phẳng MNCD chia hình chóp đã cho thành hai phần. tỉ số thể tích hai phần S.MNCD và MNABCD là

  1. 1

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có V S . MNC D ​ = V S . MC D ​ + V S . MNC ​ + V S . A C D ​ V S . MC D ​ ​ = S A SM ​ . SC SC ​ . S D S D ​ = 2 1 ​ ⇒ V S . MC D ​ = 2 1 ​ V S . A C D ​ = 4 1 ​ V S . A BC D ​ + V S . A BC ​ V S . MNC ​ ​ = S A SM ​ . SB SN ​ . SC SC ​ = 4 1 ​ ⇒ V S . MNC ​ = 4 1 ​ V S . A BC ​ = 8 1 ​ V S . A BC D ​ ⇒ V S . MNC D ​ = V S . MC D ​ + V S . MNC ​ = 4 1 ​ V S . A BC D ​ + 8 1 ​ V S . A BC D ​ = 8 3 ​ V S . A BC D ​ ⇒ V MN . A BC D ​ = V S . A BC D ​ − V S . MNC D ​ = V S . A BC D ​ − 8 3 ​ V S . A BC D ​ = 8 5 ​ V S . A BC D ​ Do đó V MN . A BC D ​ V S . MNC D ​ ​ = 8 5 ​ V S . A BC D ​ 8 3 ​ V S . A BC D ​ ​ = 5 3 ​

Chọn D

Ta có 

Do đó 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C'D' có đáy ABC là tam giác vuông tại B,AC = 5 ​ a , A A ′ = 3 ​ a (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ C' đến mặt phẳng (A'BC) bằng

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG