Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh và thể tích bằng a 3 . Tính chiều cao h của hình chóp đã cho.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a square root of 3 và thể tích bằng a3. Tính chiều cao h của hình chóp đã cho.

  1. h = 3a 

  2. h = a

  3. h equals fraction numerator a over denominator square root of 3 end fraction

  4. h equals a over 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.h = a

ĐÁP ÁN B. h = a 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón có chiều cao bằng 6 cm, góc giữa trục và đường sinh bằng . Thể tích của khối nón là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG