Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2a , tam giác SAB đều, góc giữa (SCD) và (ABCD) bằng 60 o . Gọi M là trung điểm của cạnh AB . Biết hình chiếu vuông góc của đỉnh AB trên mặt phẳng S nằm trong hình vuông (ABCD) . Tính theo a khoảng cách giữa đường thẳng SM và AC .

 Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2a, tam giác SAB đều, góc giữa (SCD) và (ABCD) bằng 60o. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Biết hình chiếu vuông góc của đỉnh AB trên mặt phẳng S nằm trong hình vuông (ABCD). Tính theo a khoảng cách giữa đường thẳng SM và AC.

  1. fraction numerator a square root of 5 over denominator 5 end fraction

  2. fraction numerator 2 a square root of 15 over denominator 3 end fraction

  3. fraction numerator 5 a square root of 3 over denominator 3 end fraction

  4. fraction numerator 2 a square root of 5 over denominator 5 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. Gọi N, E lần lượt là trung điểm của CD, BC . Ta có: đều nên mà hay góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD) là . Trong mặt phẳng (SNM) từ S kẻ ta có nên . Trong mặt phẳng (ABCD) từ H kẻ ta có nên do đó .

ĐÁP ÁN A. fraction numerator a square root of 5 over denominator 5 end fraction

Gọi N, E lần lượt là trung điểm của CD, BC. Ta có: triangle S A B  đều nên S M perpendicular A B mà A B divided by divided by C D comma space S M space perpendicular C D space d o space đ ó space S N perpendicular C D  hay góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD) là stack S N M with hat on top equals 60 degree

Trong mặt phẳng (SNM) từ S kẻ S H perpendicular M N comma space H element of M N ta có S H perpendicular C D nên S H perpendicular open parentheses A B C D close parentheses.Trong mặt phẳng (ABCD) từ H kẻ H K perpendicular S I comma space K element of S I ta có S H perpendicular open parentheses A B C D close parentheses rightwards double arrow S H perpendicular M E nên M E perpendicular open parentheses S I H close parentheses rightwards double arrow M E perpendicular H K space m à space H K perpendicular S I  do đó H K perpendicular open parentheses S I H close parentheses space h a y space d open parentheses H comma open parentheses S M E close parentheses close parentheses equals H K . 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật tâm O với AB = 2a, BC = a . Các cạnh bên của hình chóp đều bằng nhau và bằng . Thể tích hình chóp S.ABCD bằng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG