Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, S A ⊥ ( A BC D ) , SB = a 3 ​ . Tính thể tích V của khối chóp S. ABCDtheo a .

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a,  Tính thể tích V của khối chóp S. ABCD theo a .

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Trong tam giác vuông SBA ta có: S A = S B 2 − A B 2 ​ = 3 a 2 − a 2 ​ = a 2 ​ . Vậy thể tích V của khối chóp S. ABCD là V = 3 1 ​ . S A BC D ​ . S A = 3 1 ​ . a 2 . a 2 ​ = 3 a 3 2 ​ ​ (đvtt).

Chọn C.

Trong tam giác vuông SBA ta có: 

Vậy thể tích V của khối chóp S. ABCD là  (đvtt).

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại và , . Tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, góc giữa và mặt phẳng bằng sao cho . Tính thể tích khối chóp theo .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG