Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB = a , A D = 2 a , SA vuông góc với mặt đáy và S A = a 3 ​ . Thể tích khối chóp S.ABCD bằng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB, SA vuông góc với mặt đáy và  . Thể tích khối chóp S.ABCD bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Diện tích của hình chữ nhật ABCD là S A BC D ​ = A B ⋅ A D = a ⋅ 2 a = 2 a 2 Thể tích của khối chóp S ABCDlà: V S . A BC D ​ = 3 1 ​ S A ⋅ S A BC D ​ = 3 1 ​ a 3 ​ ⋅ 2 a 2 = 3 2 a 3 3 ​ ​ (đvtt)

Chọn C

Diện tích của hình chữ nhật ABCD là

 Thể tích của khối chóp S ABCD là: (đvtt)

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ O x yz , cho điểm M ( 1 ; − 2 ; 3 ) . Tọa độ điểm A là hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng ( O yz ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG