Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm O , cạnh bằng 1; SO vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD) và SC=1 . Tính thể tích lớn nhất Vmax của khối chóp đã cho.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy  là hình thoi tâm O, cạnh bằng 1; SO vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD) và SC=1. Tính thể tích lớn nhất Vmax của khối chóp đã cho.

  1. V m a x equals fraction numerator 2 square root of 3 over denominator 9 end fraction

  2. V m a x equals fraction numerator 2 square root of 3 over denominator 3 end fraction

  3. V m a x equals fraction numerator 2 square root of 3 over denominator 27 end fraction

  4. V m a x equals fraction numerator 4 square root of 3 over denominator 27 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.

ĐÁP ÁN D. V m a x equals fraction numerator 4 square root of 3 over denominator 27 end fraction 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đạo hàm f ′ ( x ) = ( 1 − x ) 2 ( x + 1 ) 3 ( 3 − x ) Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG